تامین و پشتیبانی

تامین و توزیع انواع نهاده های کشاورزی با رویکرد نیاز سنجی مصرف کننده با برند BENTACHEM و فرمولاسیون انحصاری به دو صورت:

1. عمومی (نیاز بازار)

2. اختصاصی (نیاز مصرف کننده)

پشتیبانی

پشتیبانی ارائه شده توسط تیم مجموعه بنتاکو شامل موارد زیر می باشد:

1. مشاوره تخصصی

2. اعزام کارشناسان جهت بازدید های دوره ای

3. انجام آزمایشات دوره ای

4. تامین کالاهای مورد نیاز مشتریان

سبد خرید